Sunday, 4 December 2011

Tajuk 31 SINONIM

Tahun 6
Tema:Pelancongan
Bahagian 2: Jauh perjalanan luas pandangan
Tajuk : Seronoknya melancong
Sistem bahasa : Sinonim
Hasil pemblajaran:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan
      dan intonasi yang betul & memahami perkataan
      yang dibaca.
Aras 2
(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan
     penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan sinonim yang
      sesuai .
Aras 1
(i) Mengemukakan sinonim yang sesuai dan tepat.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud sinonim
      yang diberikan.
Aras 1
(i) Membaca dan menghuraikan maksud sinonim

Aktiviti:


Bacakan nota ringkas di bawah .

ada = mempunyai

cakap=kata

apa itu ?

Inilah SINONIM

>>> Sinonim ialah perkataan yang mempunyai  makna yang hampir sama.Sila melayari laman web berikut:

Terdapat banyak contoh SINONIM yang boleh dijadikan sebagai rujukan.
Selepas membaca contoh-contoh sinonim yang diberikan
melalui laman web,maka sila menjalankan beberapa
aktiviti yang berikut :

Sila melayari laman web di bawah:
http://www.slideshare.net/mohamednaim/silang-sinonim

: : : Harapkan anda dapat terlibat dalam permainan " SILANG SINONIM ".http://www.slideshare.net/chinn65/teka-sinonim-1

http://www.slideshare.net/chinn65/teka-sinonim-2

http://www.slideshare.net/mohamednaim/teka-sinonim
: : : Harapkan anda juga dapat menjalankan permainan "TEKA SINONIM "
     Inilah amat menarik dan menyeronokkan.


No comments:

Post a Comment