Sunday, 4 December 2011

Tajuk 29 Imbuhan Pinjaman

Tahun 6
Tema : Alam sekitar
Bahagian 1 : Warisan Alam
Tajuk :Alam penuh Misteri
Sistem Bahasa : Pengimbuhan
Hasil Pembelajaran:
5.2 Membaca kuat ayat dengan sebutan dan intonasi
      yang betul dan lancar serta memahami perkara
     yang dibaca.
Aras 1
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan
     dan intonasi yang betul.
Aras 3
(i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,
    sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
 


8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
      dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

      dengan menggunakan imbuhan yang betul.
Aras 1
(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan

    tajuk dengan imbuhan yang betul.


9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada
      bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 3
(i) Membuat ringkasan berkaitan teks atau ayat  yang dibaca.


3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau
      tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang
      tepat dan laras bahasa yang sesuai.
Aras 3
(ii) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara
      yang teliti dengan menggunakan laras bahasa secara
      tepat dan padat.Aktiviti :Apa itu IMBUHAN PINJAMAN ?

Tak Tahu ?
Tolong bacakan , anda akan lebih memahamni......

>>> Imbuhan Pinjaman diserapkan ke dalam bahasa Malaysia melalui
        proses peminjaman .
>>> Ia digunakan untuk membentuk kata nama.
>>> Imbuhan ini ditambah sama ada di awal kata  atau di akhir kata. 


Mengenalpasti imbuhan pinjaman awalan dan imbuhan pinjaman akhiran

Imbuhan Pinjaman Awalan :
a. juru-  >> orang yang mahir dalam sesuatu bidang.
    contoh : juruterbang, juruhebah, jururawat, jurugambar

b. maha- >> tertinggi, teragung
    contoh : mahasiswa, Maha Esa,Maha mulia

c. pra- >> sebelum, syarat kepada sesuatu
    contoh: prasekolah, prakata, praakhir

d. tata- >> susunan atau peraturan
    contoh : tatanegara, tatasusila, tatabahasa

e. pro- >> memihak, menyokong
    contoh : prokerajaan, prodemokrasi.

f. anti-  >> menentang, mencegah, benci
   contoh : antikerajaan, antidadah.

g. eka- >> satu, tunggal
    contoh : ekabahasa, ekasuku, ekawarna

h.dwi ->>dua
   contoh : dwifungsi, dwibahasa.

i. tri- >> tiga
   contoh: tribahasa, tribulan


Imbuhan Pinjaman Akhiran

a. -wan >> pekerjaan atau tugas, pemilik sesuatu
                  benda, sifat, dan pelaku sesuatu perbuatan.
   contoh :sasterawan,jutawan, pustakawan.

b. -wati >> pekerjaan atau tugas ( perempuan )
    contoh : sukarelawati, peragawati

c. -man  >> pekerjaan atau tugas , pemilik
                    sesuatu sifat
    contoh : sukarelawati, peragawati

d. -ita >> pekerjaan atau tugas ( perempuan )
   contoh: biduanita,karyawanita

e. -is >> pelaku, orang , keadaan
    contoh : saintis, cerpenis,praktis

f. -isme >> sifat, fahaman, sikap
   contoh : komunisme,sosialisme, petriotisme.

4 comments:

 1. i nwant more information...............its very helpfull p....PLEASE HELP ME...........

  ReplyDelete
 2. Tq admin...mohon jadikan rujukan...

  ReplyDelete
 3. Bagaimana menulis imbuhan pinjaman secara imlak?

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete